Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Strømstøtte bare fra dobbel pris

Snittprisen for de siste ti årene er 37,3 øre - det betyr at «gulvet» i strømstøtte-ordningen ligger nær det dobbelte av hva som er normalpris i vintermånedene.

Av Egil M Solberg | 22.01.2022 12:27:14

Strømstøtten: BI-professor Eli Moen er ikke nådig i sin karakteristikk av strømpakken til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), melder Nettavisen.

– Man deler ut almisser for å få folket til å holde kjeft. Man skal dempe stormen, men dette viser hvor ynkelig og hyklersk denne hjelpen er, sier hun.

De siste ti årene har normal vinterpris ligget på halvparten av «gulvet» i strømstøtten.

FrP vil gi størsteparten av tilleggsinntektene tilbake til folket

– Regjeringen ønsker å gå i pluss og tjene mer penger. Da er næringsliv og folket taperne, sier stortingsrepresentant Terje Halleland som viser til at Norge står i en særstilling i denne situasjonen.

– Norge er en energinasjon for både strøm, gass og olje. Høye priser er noe vi tjener enorme summer på eksport. Da er det unødvendig å hente ut en enorm fortjeneste også fra det norske folk, sier Halleland.

Han mener forutsettingene i en høykostnasjon som vår, er nettopp lave strømpriser.

– Konkurranseevnen for industrien er avhengig av stabilt lave strømpriser. Når disse øker ser vi også prisøkning på varer og tjenester, sier Halleland.

Den norske stat hadde rundt 100 milliarder kroner mer i inntekter enn forventet bare for gasseksport i 2021. Det er snakk om 40 milliarder i ekstrainntekter på strøm.

– Regjering kompensasjon opererer på ca 20 milliarder. Frp vil bruke 40 milliarder, sier Halleland.

FrP har i den forbindelse argumentert med en makspris på 50 øre per KWh i vintermånedene.

Halleland viser også til at forbrukeren i lang tid vil merke de høye strømprisene når næringslivet ikke kompenseres.

– Når strømstøtteordningen kun omfatter private husholdninger (og etter hvert landbruk), er det innlysende at noen må ta regningen. Det blir forbrukerne. Regjeringens strømstøtte er således kortsiktig, mener Halleland.

SV-avtale kommer i veien

– Tilleggsbudsjettet regjeringen har inngått med SV betyr eksempelvis at 2 milliarder kroner av ekstrainntektene til Statkraft nå blir tatt ut som utbytte og brukt til å dekke andre fellesgoder, sier Halleland.

Onsdag ble regjeringen og SV enige om den nye strømstøtten, og fredag ble saken behandles i Stortinget.

Støtten innebærer at husholdninger vil få et fratrekk på 80 prosent av spotprisen over 70 øre per kilowattime for månedene januar, februar og mars.

Slik begrunner regjeringen at innslagspunktet ligger på akkurat 70 øre:

– Det var viktig ikke å legge oss på et for lavt nivå, slik at insentivet til å spare strøm ville forsvinne, skriver olje- og minister Marte Mjøs Persen (Ap) til Nettavisen.

Stort engasjement i folket

Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm» har over 600.000 medlemmer og var sentral i å organisere torsdagens demonstrasjoner landet rundt. Administrator Frank Salvesen er i likhet med BI-professoren lite fornøyd med at strømstøtte-ordningen tar utgangspunkt i dobbelt normalpris:

– Det er helt uten sidestykke og langt fra akseptabelt, derfor krever vi maks 50 øre, sier Salvesen. Han er dermed på linje med FrP sin innstilling.

Strømdelen er minimal

Ordningen er allerede omstridt fordi det egentlige fratrekket på regningen er langt mindre enn «80 prosent støtte» kan gi inntrykk av.

Beregninger viser at det reelle fratrekket på regningen neppe blir høyere enn 25 prosent, skriver Nettavisen.

Hovedgrunnen til det er at når nettleie og avgifter er lagt til, vil ikke 80 prosent av det av prisen som er over 70 øre, nødvendigvis utgjøre en særlig stor del av regningen, skriver avisa.

Flere nyheter: