Menu

Strømprisene vil holde seg under 2 kroner

I morgen, onsdag vil strømprisene ligge på under 2 kroner per kilowattime med avgifter gjennom hele dagen.

Av Egil M Solberg | 27.12.2022 14:31:14

Strømpriser: Snittprisen på strøm vil onsdag ligge på 1 krone og 63 øre per kilowattime med avgifter.

Minsteprisen blir 1 krone og 12 øre og dette inntreffer den siste timen før midnatt i morgen.

Den høyeste prisen mellom 10 på formiddagen og 18 på kvelden. Da vil strømprisen komme opp i 1 krone og 97 øre per kilowattime med avgifter.

Kommentar:Ser ikke lys i horisonten

Regjeringen vil løse strømkrisen med å bygge havvind, men pris på strømmen og konsekvensene av prosjektet vet man lite om. Det eneste som er helt sikkert, er at havvind er ulønnsomt og kommer til å bli en stor belastning for skattebetalerne.

Noe havvind av betydning ligger også langt frem i tid. Målsetningen er å komme i gang til 2030, men først i 2040 vil det være mulig å ha produksjon av en viss skala, melder Nettavisen.

Strømprisene vil imidlertid ikke bli noe lavere etter utbyggingen av havvind. Snarere tvert imot. Da vi vi ikke lenger se strømpriser under krona om havvind skal være lønnsomt.

De enorme investeringene med havvind vil også måtte dekkes inn med økte skatter og avgifter mot vanlige folk og bedrifter.

Kommentar: Nye utenlandskabler i 2021 er årsaken

Årsaken til strømkrisen er at kapasiteten for eksport og import økte kraftig med åpningen av nye strømkabler mot Tyskland og England i 2021. Dette medfører da også prissmitte mot Sør-Norge og hovedsakelig Sør-Vestlandet hvor strømkablene belaster strømnettet.

Etterhvert som strømkablene ble satt i drift, så man at strømprisene økte dramatisk.

I mars måned, etter at krigen i Ukraina brøt ut, økte strømprisen bare marginalt. Frem til august, da regjeringen innførte krav om redusert vannkraftproduksjon, var strømprisene omtrent på samme nivå som før krigen startet.

Høyere gassprisen antas imidlertid å være årsaken til at strømprisene ikke gikk ned mot sommeren, slik det pleier å være.

Redusert vannkraftproduksjon skulle sikre oss mot rasjonering av strøm i vinter, men konsekvensen ble isteden dramatisk høyere strømpriser. Regjeringen flyttet således kostnaden med tiltaket over på små- og mellomstore bedrifter, noe som har ført til konkurser og nedleggelser mange steder.

Når regjeringen samtidig øker skattetrykket dramatisk for mange av de rammede bedriftene, ble det bråk og regjeringen har stupt på meningsmålingene i ettertid. Arbeiderpartiet fikk på Norstat sin siste måling bare 14,6 prosent oppslutning, mens regjeringspartner Senterpartiet falt til under sperregrensa med 3,8 fattige poeng.

Kommentar: Vil prøve noe nytt

Regjeringen kan ikke lenger si at de følger situasjonen nøye. Det er det ingen som vil akseptere lenger, nå er det handling for å rydde opp i strømkrisen som må til.

Fra regjeringen sin side, har vi de siste dagene hørt at de jobber med å finne en ordning med å redusere eksporten av strøm når vannstanden i vannmagasinene er under en viss grense, slik Fremskritspartiet foreslo for et års tid siden.

Det vil kunne hindre ekstreme strømpriser med redusert vannkraftproduksjon neste år, men tiltaket vil da ha liten betydning for strømprisene gjennom denne vinteren.

Et slikt tiltak alene er ikke nok, og vi kan ikke vente til 2040 med å få stabilisert strømprisene på rundt 1 krone. Det vil ikke det norske folk akseptere.

Regjeringen må derfor ta til fornuft og sørge for en rask og storstilt utbygging av vannkraft her i landet. Alternativt må landet ut av det felleseuropeiske strømsansarbeidet.

Flere nyheter: