Menu
Strømprisene steg egentlig med 84 prosent fra mars i fjor til mars i år, men på grunn av de offentlige støtteordningene har SSB registrert en økt strømpris 23,8 prosent inkludert nettleie i perioden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Strømprisen opp 23,8 prosent på ett år

Uten de statlige støtteordningene hadde prisen på elektrisitet steget 84 prosent for norske husholdninger det siste året.

Av NTB | 11.04.2022 10:49:31

Økonomi og næringsliv: De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med over 40 prosent. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 23,8 prosent fra mars 2021 til mars 2022, ifølge Statistisk sentralbyrå SSB.

– Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i elavgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 84 prosent i samme periode, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Mens prisene på strøm og drivstoff falt på samme tid i fjor, steg de i mars i år.

Blant varegruppene som gikk mest opp, utenom energivarene, finner vi passasjertransport med fly, hvor prisene økte 13,6 prosent fra februar til mars 2022.

En av de få varegruppene hvor prisene gikk ned fra februar til mars var matvarer, med en nedgang på 1,7 prosent fra februar til mars 2022. Dette skjer imidlertid etter matvareprisene fra januar til februar steg med 4,5 prosent, noe som ble betegnet som sjeldent stor oppgang.

Med andre ord viser tallene at det er nettopp energivarer som drar prisveksten opp, slår SSB fast.

– Prisveksten på drivstoff akselererte den siste måneden, fra et allerede høyt nivå. Vi ser dette i sammenheng med den siste tidens vekst i råoljeprisen, som også økte i mars, som følge av usikkerhet i internasjonal forsyning av olje, sier Kristiansen.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden, viser nye tall fra SSB. Tolvmånedersveksten gikk opp fra 3,7 prosent forrige måned

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, den såkalte kjerneinflasjonen, steg med 2,1 prosent fra mars 2021 til mars 2022, noe som er uendret fra februar.

Flere nyheter: