reklame for Utvik Autoservice
Menu
Illustrasjon: HVDC MI

Strømkaos i hele Norden etter feil under test

En feil under testing av NordLink-kabelen fra Tyskland til Norge i går, forplantet feilen seg til hele Norden. Kabelen går fra Sirdal kommune.

Av Egil M Solberg | 11.09.2020 14:53:38

Kraftforsyning: Ved en feil under testing ble det importert 1400 MW gjennom NordLink-kabelen fra Tyskland til Norge. Det ga utslag for 50 Hz-frekvensen i kraftsystemet.

Det var klokken 09.11 at feilen oppsto. Dette varte i noe under et minutt, og ga et utslag på frekvensen som medførte nær 0,5 Hz endring i Norden.

Hendelsen medførte at effekten på to mellomlandsforbindelser i Norden, Swepol mellom Sverige og Polen og Konti-Scan mellom Sverige og Danmark, automatisk ble justert.

Det ble også startet produksjon ved en gassturbin i Sverige.

Hendelsen hadde også den konsekvensen at Equinors anlegg på Melkøya gikk over på øydrift og at et finsk kraftverk stoppet produksjonen i en kort periode.

— Dette er slike feil vi ikke ønsker å oppleve, og vi beklager at dette ga utslag i det nordiske synkronområdet. Heldigvis har vi gode tiltak for å håndtere slike frekvensendringer og feilen medførte ingen trussel mot alminnelig forsyning. Rutinene fungerte godt, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

NordLink-prosjektet eies 50% av norske Statnett og 50% av de tyske partnerne TenneT og KfW.

Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og går mellom Tonstad i Sirdal i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

Total investeringskostnad for prosjektet er 1,5 – 2 milliarder euro.

Flere nyheter: