Menu
Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

Strenge tiltak på sykehuset

Haugesund sjukehus innfører strengere smitteverntiltak fra i dag.

Av Egil M Solberg | 29.11.2021 11:57:28

Sykehus: I utgangspunktet ber sykehuset om at unødvendig besøk blir avlyst.

Hver pasient får bare ha én person på besøk til dagen, og besøket må skje i visittiden.

Det er også innført munnbindpåbud for de besøkende.

Administrerende direktør Olav Klausen sier de vil legge til rette for besøk til barn og unge, kritisk syke og døende pasienter.

Flere nyheter: