reklame for Utvik Autoservice
Menu
Riksmekler Mats W. Ruland opplyste fredag kveld at det var reell fare for streik. Lørdag morgen kom partene til enighet.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Streik i varehandelen er avverget

Det blir ingen streik for drøyt 5.000 arbeidstakere i varehandelen. Åtte timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet.

Av NTB | 12.09.2020 08:37:52

Økonomi og næringsliv: Det opplyste partene lørdag morgen.

Partene er blant annet enige om å fjerne tolvtimersregelen. De som jobber mindre enn tolv timer i uka, har tidligere ikke hatt krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

– Å bli kvitt tolvtimersregelen har vært et viktig likestillingskrav for oss i mange år. Uten tolvtimersregelen vil det nå bli langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Dette er et krav om heltid, og dessuten er det et likestillingskrav, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor i en uttalelse.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram, så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier Beckham.

Virke opplyser at det var viktig for organisasjonen å «følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget».

– En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke, opplyser hovedorganisasjonen til handels- og tjenestenæringen.

– Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i en uttalelse.

Det innebærer blant annet at tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt skal vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. I tillegg skal partene lokalt finne tiltak som er tilpasset den enkelte bedrift.

Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

– Vi har fått gjennomslag for kravene om en lønnsramme i tråd med frontfaget. Koronasituasjonen og hensynet til jobben med å sikre medlemmene en jobb å gå til tatt i betraktning, så er vi relativt fornøyd med resultatet av oppgjøret, der vi sikrer norske arbeidstakere en stabil kjøpekraft, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune i en pressemelding.

Koronapandemien har påvirket forhandlingene. Ifølge Virke-sjef Horneland Kristensen har virksomhetene som omfattes av meklingen, hatt et omsetningsfall på 1,95 milliarder kroner under pandemien.

Riksmekler Mats W. Ruland opplyste fredag kveld at det var reell fare for streik mellom partene.

For tre uker siden ble en storstreik i frontfaget avverget. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat kom da til enighet om en lønnsvekst på 1,7 prosent.

Handel og Kontor hadde som mål å få full lønn og feriepenger under sykdom, betalt av arbeidsgiver – men det ble det ikke enighet om.

Samtidig er det første gang at partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene.

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og Kontor og arbeidsgiverne i Virke.

Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august.

Flere nyheter: