Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
ARKIVBILDE: Radio Haugaland / E. Solberg

Strammer inn politivedtektene i Haugesund

Du skal ikke lenger kunne selge varer i kommunen uten tillatelse. Barn under 15 år kan ikke lenger delta på offentlige arrangement uten foresatte og dyr som går fritt kan selges eller avlives.

Av Egil M Solberg | 13.12.2018 10:29:01

Endringer i politiloven: Formannskapet i Haugesund har denne uken vedtatt å sende forslag til endringer i politivedtektene ut på høring.

Forslag til ny bestemmelse kan leses her – Rådmannens innstilling her

Forbud mot salg: På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse til å søke erverv ved omsetning av varer. Omsetningen må
eventuelt bare foregå på anvist sted.

Bakgrunnen for endringen er et generelt ønske om å begrense/forby salg av gassballonger (helium), spraybokser og lignende i forbindelse med 17. mai og andre festdager.

Barn på offentlige arrangement: Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre
foresatte.

Hvor dans og diskotek er en del av en total, rusfri, ikkekommersiell virksomhet i ungdomsklubber, fritidsklubber e.l., gis det dispensasjon fra aldersbestemmelsen, slik at barn fra og med 8. klasse kan delta, så framt voksne ledere fører tilsyn med arrangementet. Med voksne ledere er ment personer over 20 år.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Ulovlig lånevirksomhet: Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Frist for å komme med høring til politivedtektene er satt til 12. januar 2019.

Høringssvar sendes postmottak@haugesund.kommune.no

Flere nyheter: