Menu
Foto: Paul Kleiven / NTB

Støtte for utbygging i vernet vassdrag

Frp foreslår å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag. Nå får de støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Av Egil M Solberg | 12.01.2022 14:00:43

Strømpriser: Fremskrittspartiet fremmet i dag et representantforslag i Stortinget om mulighet å bygge ut ny vannkraft i vernede vassdrag.

– Jeg og FrP har tidligere fremmet et slikt forslag hvor vi kun fikk støtte fra Senterpartiet. Nå har også både Høyre og Arbeiderpartiet uttalt seg positiv til et slikt forslag. Forslaget fremmes derfor med tro på gjennomslag for å se på skånsomme utbygginger i vernede vassdrag, sier Halleland til Radio Haugaland.

Formålet er å få bygge ut ny vannkraft der det er miljømessing forsvarlig – også i vernede vassdrag.

I forslaget ber Frp regjeringen sikre at kraftselskapene selv får søke om konsesjon i vassdrag som nå er vernet.

– I vår region er det stor etterspørsel etter ny fornybar kraft. Skal vi sikre lave kraftpriser til forbruker, næringslivet og industrien er vi nødt til å øke kraftproduksjonen, sier Halleland og fortsetter.

– I fjor sikret FrP endrede skatteregler som gir gode intensiver på ny utbygging og ikke minst modernisering av eksisterende kraftanlegg. Å følge opp med tilgang for kraftselskapene til skånsomme utbygginger i vernede vassdrag vil være med på å sikre landet og vår region økt kraftproduksjon, sier han.

Tilgang til rimelig og fornybar kraft i Norge har tjent oss særdeles godt i over 100 år-

– Det må vi sikre også blir situasjonen fremover sier stortingsrepresentant Terje Halleland.

Hør intervjuet med Halleland fra vår podcast

Flere nyheter: