Menu
En ulv på Langedrag. Mandag stemte Stortinget mot å utvide ulvesonen i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

Stortingsflertallet setter foten ned for utvidet ulvesone

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sier nei til å opprette en buffersone utenfor ulvesonen for å verne en genetisk viktig ulv.

Av NTB | 07.12.2020 15:38:07

Natur og miljø: De tre partiene gikk mandag sammen i Stortinget for å tvinge igjennom sitt syn.

Da saken kom opp til avstemning, sikret Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet flertall for et forslag om å be regjeringen «stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse».

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling», utdypes det videre i vedtaket.

Eksisterende utvidelse av sonen oppheves ifølge vedtaket fra og med 15. desember 2020.

Naturvernforbundet reagerer kraftig.

– Dette er skandaløst og handler ikke om utvidelse av ulvesonen, slik noen framstiller saken. Dette handler om å bevare Norges viktigste ulv, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Han mener vedtaket også er i strid med den norsk-svenske ulveavtalen.

Det er den såkalte Elgå-ulven som har skapt flokene. Den finsk-russiske ulven beskrives som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden, ifølge Miljødirektoratet.

Problemet er at den har vandret utenfor ulvesonen. Elgå-ulven er blitt flyttet flere ganger tidligere.

(©NTB)

Flere nyheter: