reklame for Sheiken Bowling
Menu
Regjeringspartiene Ap og Sp sier de vil sikre rimelig kraft i Norge, men de stemte imot to forslag om å redusere eksporten av strøm. Foto: Paul Kleiven / NTB

Stortingsflertallet sa nei til å begrense strømeksporten

To forslag om å begrense strømeksporten når det er lite vann i magasinene, er nedstemt på Stortinget.

Av NTB | 21.04.2022 19:04:36

Strømpriser: Stortingsrepresentant Terje Halleland i FrP er skuffet over regjeringens passive holding.

– Blant annet er statsråden redd for at EU kan «straffe» Norge, når Norge trenger å importere kraft. Jeg tror vi har bedre venner i EU enn som så. Vi eksporterte 15 twh med vannkraft i fjor, samtidig som vi leverte over 1500 twh med gasseksport. Tror EU ser hvor behovet for et godt samarbeid i Europa, sier Halleland.

Av beredskapshensyn ønsker EU å innføre krav om 80 % fyllingsgrad av sine gasslagre før vinteren.

– Det er helt naturlig, like naturlig som at Norge innfører begrensninger av krafteksport vad lave magasin, sier Halleland.

FrP støttet også Rødt sitt forslag

Forslaget var fremmet av Rødt og fikk støtte av Fremskrittspartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Men det var ikke nok til å sikre flertall.

Sofie Marhaug (R) er skuffet.

– Dagens markedstvang innebærer spekulasjon i høye priser på bekostning av forsyningssikkerheten. Det er verken bra for Norge eller Europa, sier hun til NRK.

Hvis Rødts forslag hadde blitt vedtatt, måtte regjeringen ha utredet mulighetene i inngåtte avtaler om strømutveksling for å begrense eksporten i perioder hvor fyllingsgraden er vesentlig lavere enn normalt. Også Frp hadde fremmet et forslag om å begrense strømeksporten, men heller ikke det fikk flertall.

– Nok en gang viser regjeringspartiene at de vil fortsette med en kraftpolitikk som selger unna strømmen til utlandet uavhengig av hvor mye reserver vi har i vannmagasinene våre. Det kan bety høye strømpriser også i månedene som kommer, slik flere kraftanalytikere nå advarer mot, sier Terje Halleland (Frp).

Regjeringspartiene Ap og Sp skriver i sine merknader til forslaget at regjeringen har satt i gang flere utredninger av kraftmarkedene og satt ned en energikommisjon.

Vannmagasinene tappes for profitt

Ved utgangen av uke 15 var fyllingsgraden i norske vannmagasin bare 22,7 prosent.

Dette melder NVE.

Til sammenlikning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 33,3 prosent for åra 2002-2021.

Gjennom uken gikk magasinfyllingen ned med 2,1 prosent. Nedgang i medianen for uken er 1,3 prosent.

Høyest magasinfylling hadde Nord-Norge (område 4) med 41,6 prosent. Området er utenfor eksportsonen for strøm.

(©NTB)

Flere nyheter: