Menu
Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide mener stortingsflertallet nå i praksis har satt en stopper for den kontroversielle kraftkabelen NorthConnect. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stortinget sier nei til privateide kraftkabler

Stortingsflertallet går inn for at alle framtidige utenlandskabler må eies og driftes av Statnett. Det setter i praksis bom for NorthConnect.

Av NTB | 31.03.2020 13:47:04

Økonomi og næringsliv: Stortingsflertallet ber regjeringen om snarest å legge fram «forslag om endring i energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle framtidige utenlandskabler». Det går fram av en innstilling fra energi- og miljøkomiteen som ble avgitt tirsdag.

Kravet støttes av et flertall bestående av alle partier på Stortinget unntatt Frp og Sp.

– Summen av dette betyr at NorthConnect er utelukket, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Nettavisa Montel skrev i forrige uke at Olje- og energidepartementet allerede har startet arbeidet med lovendringen.

Arbeiderpartiet var beredt på å gå til dette skrittet, men mener nå at det ikke er nødvendig, forklarer Espen Barth Eide.

Han viser til at regjeringen allerede i forrige uke kunngjorde at konsesjonssøknaden ikke vil bli behandlet nå. Olje- og energiminister Tina Bru (H) begrunnet dette med at to andre utenlandskabler allerede er under bygging, og at regjeringen vil høste erfaring med disse før det tas en beslutning om NorthConnect.

Dette har vært et viktig krav for Arbeiderpartiet.

– De erfaringene må høstes, og erfaringene må være positive, sier Eide til NTB.

Når Stortinget nå i tillegg går inn for at framtidige kabler skal være i statlig eie, sier Arbeiderpartiet seg fornøyd.

– Vi syns det var et krevende forslag. Vi opplever at det var et forsøk på en unnamanøver fra Arbeiderpartiet. Det gjorde det vanskelig å støtte forslaget, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Hun forklarer at Senterpartiet er enig i prinsippet om at Statnett skal ha monopol på utenlandskabler.

– Vi kommer aldri til å gå inn for noen form for privateid kabel, sier Arnstad.

– Men vi er redd for at dette kan bety at Arbeiderpartiet og regjeringen kan bli enige om en annen form for NorthConnect i framtida, bare i offentlig regi.

– Uavhengig av om det er Statnett eller andre som eier kabelen, er den en trussel mot norsk industri, sier Moxnes.

– Det er ingen vits i å pakke inn budskapet i masse bomull, istemmer SVs partileder Audun Lysbakken.

Frps energipolitiske talsperson Jon Georg Dale er skuffet over Aps holdning i saken.

– Arbeiderpartiet sikrer i dag flertall for at kraftkabler til utlandet kan bli bygget ut på et senere tidspunkt, advarer han.

Planen har vært å legge en kabel på 1.400 megawatt fra Sima i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Men prosjektet er kontroversielt, og opposisjonen har spesielt vist til bekymring for at krafteksport til Skottland skal svekke norsk konkurransekraft ved å føre til høyere strømpriser i Norge.

Det er likevel ikke flertall for et absolutt nei til konsesjonssøknaden fra NorthConnect, slik flere opposisjonspartier ønsket.

Senterpartiet beskylder derimot Ap for å ha kommet med en taktisk finte i sluttfasen av forhandlingene for å slippe å si direkte nei til NorthConnect.

Heller ikke Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, er tilfreds. I likhet med Senterpartiet ønsket han et tydelig nei til kabelen.

Det er kraftprodusentene E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som står bak NorthConnect.

(©NTB)

Flere nyheter: