Menu
Siv Jensen (Frp) under debatten i Stortinget etter at statsminister Erna Solberg hadde redegjort om håndteringen av koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nei til nasjonal skjenkestopp – kan skjenke i Haugesund

Stortinget har vedtatt å be regjeringen snu og avvikle den nasjonale skjenkestoppen. De ber om at kommuner med lite smitte skal kunne tillate alkohol til maten.

Av NTB | 19.01.2021 16:53:20

Politikk: Det ble klart da Stortinget voterte over et forslag fra partileder Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering», lød forslaget.

Haugesund er blant kommunene her i landet med lavt smittetrykk. 

– Jeg er meget glad for at Stortinget gjorde dette vedtaket, sier Stortingsrepresentant Terje Halleland.

Skjenkeforbud i kommuner med lite smitte er ikke nødvendig, mener flertallet.

– Folk har forståelse for de vedtak som blir gjort for smittevernet, og da er det viktig å ikke opprettholde vedtak som ikke gjør det, sier Halleland.

Jensen selv er overrasket over at hun fikk med seg et flertall på Stortinget.

– Overraskende og gledelig med flertall for et fornuftig forslag. Det er ingen grunn til å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon, og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Siv Jensen.

Frp-lederen forventer at det ikke går lang tid før kranene kan åpnes i kommuner som ønsker det:

– Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak umiddelbart. Det er ingen grunn til at kommuner med lavt smittetrykk ikke skal få anledning til å servere alkohol i forbindelse med matservering etter dette vedtaket, sier Jensen.

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for Stortinget om koronasituasjonen. Hun gjorde det da klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Det er denne beslutningen Stortinget nå krever at omgjøres.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført», heter det i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Det vil si tidligere skjenkestans for å redusere risikoen knyttet til utelivet, for eksempel samtidig med stans i innslipp klokka 22. Videre anbefaler FHI påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder, og et redusere antall gjester, spesielt innendørs.

Ifølge Stavanger Aftenblad lå det an til at forslaget skulle bli nedstemt, men så snudde Arbeiderpartiet. Sammen med Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble det dermed flertall.

I forkant av Solbergs redegjørelse hadde Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt regjeringen å oppheve skjenkestoppen, mens Helsedirektoratet mente det burde videreføres i 14 dager til.

Flere nyheter: