Menu
Stortinget mener det ikke er grunnlag for Skatteetatens krav på over 1,3 millioner i arbeidsgiveravgift. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Stortinget bestrider skattekrav – mener det foreligger «unnskyldelige forhold»

Stortinget mener det ikke er grunnlag for Skatteetatens krav på over 1,3 millioner i arbeidsgiveravgift. De peker på uklare regler og mangelfull veiledning.

Av NTB | 29.08.2022 10:10:52

Politikk: I svarbrevet mener Stortinget at det ikke foreligger grunnlag for tilleggsskatt eller skjerpet tilleggsskatt slik Skatteetaten krever.

– På denne bakgrunn vil vi hevde at det som følge av uklare regler og mangelfull veiledning fra Skatteetaten, klart foreligger unnskyldelige forhold som tilsier at tilleggsskatt ikke kan ilegges, skriver Stortinget.

I brevet til skattemyndighetene signert av stortingspresident Masud Gharahkhani avslutter han med å skrive:

– Dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortinget har gitt uriktige opplysninger om skatt eller arbeidsgiveravgift, ønsker presidentskapet å peke på at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for.

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle skattepliktige og sikre at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret fra Stortingets administrasjon. Det varierer fra kontrollsak til kontrollsak hvor lang saksbehandlingstiden er, og vi kan ikke si når vi tror Skatteetaten er ferdig med saksbehandlingen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Reglene er ifølge Skatteetaten slik at arbeidsgiver har et ansvar for å rapportere inn all lønn og skattepliktige fordeler til etaten, og betale arbeidsgiveravgift på dette.

Det har vært uenighet på Stortinget i hvordan man skal håndtere saken. Alternativene er å vedta kravet og betale, eller bestride det og forfølge saken videre.

Også Statsministerens kontor har fått varsel krav om arbeidsgiveravgift, og svar på dette er også ventet mandag.

Etaten bekrefter i en pressemelding at de har mottatt Stortingets svar. De sier de nå gå vil gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Stortingets administrasjon fikk i juni varsel om vedtak om økt arbeidsgiveravgift som følge av manglende innrapportering av skattepliktige fordeler i pendlerboligsakene.

Flere nyheter: