Menu
Andel bruttoarbeidsledighet per kommune. Januar 2020. Lyseblått = 0,5% – 2,0%. Mellomblått = 2,1% - 2,9%. Mørkeblått = 3,0% - 3,5%. Illustrasjon: NAV Rogaland / Radio Haugaland

Stort behov for arbeidskraft

Ved utgangen av januar var 6 074 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med januar 2019.

Av Egil M Solberg | 31.01.2020 10:00:32

Arbeidsledighet: Nærmere 5 000 stillinger ble lyst ut i Rogaland i januar.

– Mange stillinger kombinert med lav arbeidsledighet bekrefter behovet for arbeidskraft i fylket, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Totalt ble det lyst ut 4 847 stillinger i januar.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger var helse, pleie og omsorg (946), ingeniør og IKT–fag (826) og industriarbeid (539).

Betydelig nedgang det siste året

Ved utgangen av januar var 6 074 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med januar 2019.

829 arbeidssøkere var deltakere i et arbeidsrettet tiltak, en reduksjon på hele 50 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsrettede tiltak gir en bruttoledighet på 6 903 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er under landsgjennomsnittet som er på 2,9 prosent.

– Vi kan konstatere at bruttoledigheten i januar holder seg på et lavt nivå. Under oljekrisen for noen år siden lå Rogaland høyest av alle fylkene i landet, seier Merethe P. Haftorsen.

Kommunevise er det variasjoner i ledigheten.

Både Stavanger og Sandnes hadde en ledighet på 3,2 prosent.

På Haugalandet hadde Haugesund, Karmøy og Tysvær en bruttoarbeidsledighet på henholdsvis 2,7 prosent, 2,4 prosent og 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest del arbeidsledige av alle kommunene i Rogaland hadde Suldal og Bokn med henholdsvis 1,1 prosent og 1,4 prosent.

Tall fra NAV

Flere nyheter: