Menu
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen viser fram det eksisterende Mauranger kraftverk til Olje- og energimiinister Terje aasland (til høyre) og kommunikasjonssjef i Olje og energidepartmentet Arvid Samland.

Storstilt utbygging av vannkraft

Statkraft har i dag sendt NVE konsesjonssøknad på en stor modernisering av Folgefonnreguleringen i Kvinnherad og Ullensvang i Hardanger.

Av Egil M Solberg | 07.06.2022 21:46:09

Energikrise: Elektrifisering og ny industriutvikling ventes å gi økt etterspørsel etter fornybar energi. Økt etterspørsel og mer energi fra variabel kraftproduksjon vil gi et økt behov for regulerbar kraft.

Vannkraft vil bidra med både mer effekt i tillegg til mer energi.

I konsesjonssøknaden søkes det om å øke installert effekt fra 250 MW til 880 MW. Prosjektet vil gi 70-80 GWh ny ren energi inn i kraftsystemet, noe som tilsvarer strømforbruket til 5000 husholdninger.

Det er 40 år siden sist Statkraft sendte konsesjonssøknad for et så stort vannkraftprosjekt. Moderniseringen vil gjøre Mauranger II til Norges femte største kraftverk målt i effekt.

– Vi ser at det i fremtiden vil bli økt behov for mer fleksibilitet og effekt. Vi kan bidra til dette gjennom å oppgradere vannkraftverk. Økt behov for kraft og et forbedret skattesystem gjør at det nå er mulig å få til store prosjekter og Statkraft leverer nå konsesjonssøknad for Folgefonn. Behovet for økt fleksibilitet kan gi en renessanse for eksisterende norske vannkraftverk, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen.

Økt effekt for industrien

Moderniseringen av Mauranger kraftverk vil bidra med betydelig mer effekt inn i det vestlandske kraftnettet, og sammen med utbygging av nett være en del av løsningen på denne utfordringen. Prosjektet legger dessuten til rette for Norges havvindsatsning og ny industribygging.

Utbyggingen representerer en betydelig investering i fastlands-Norge.

Det tar rundt 3 år før detaljplanleggingen kommer i gang. Byggestart kan bli i 2026.

Naturinngrepene knyttet til prosjektet vil være begrenset. Det som omhandler miljø og naturinngrep vil være en del av konsesjonsprosessen.

Jakter etter lønnsomme prosjekter

– Statkraft vurderer fortløpende behovet for rehabilitering og muligheten for oppgradering/utvidelse og re-design av våre vannkraftanlegg og er i gang med å gå gjennom hele vannkraftporteføljen på jakt etter lønnsomme prosjekter. Vi tror det vil komme flere tilsvarende prosjekter i årene fremover, sier konserndirektør for produksjon i Statkraft, Hilde Bakken.

Statkraft har investert mer enn 20 milliarder kroner i norsk vannkraft siden 2005 og har hittil i 2022 åpnet to vannkraftverk, Storlia og Vesle Kjela kraftverk i henholdsvis Eidfjord kommune og Vinje kommune.

Både Folgefonn, Storlia og Vesle Kjela er lønnsomme prosjekter i eksisterende anlegg i allerede regulerte vassdrag som vil gi ny energi med begrensede naturinngrep.

Flere nyheter: