Menu
Den nylig etablerte betongfabrikken på Ryghkollen i Mjøndalen ligger sentralt til for levering til tunnelprosjektene. FOTO: Hokksund Betong

Storkontrakt for Ølen Betong

Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til Bane NOR sitt utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen».

Av Egil M Solberg | 14.05.2020 11:48:01

Næringsliv: I forbindelse med anbudet har bedriften i Ølensvåg inngått samarbeid med Hokksund Betong.

Veidekke Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og kontraktsverdien er på over 250 millioner kroner.

Betongleveransen er på ca. 230 000 m³ over tre år og omfatter levering av betong til en 6 km bergtunell, en kulvert og løsmassetunell på ca. 1 km.

Ølen Betong signerte kontrakten med Veidekke i sist uke og betongleveransene er allerede godt i gang.

Bakgrunnen for samarbeidet mellom Ølen Betong og Hokksund Betong er at Hokksund Betong nylig har etablert en betongfabrikk på Ryghkollen i Mjøndalen hvor beliggenheten er sentral med tanke på levering til tunnelprosjektene.

Samarbeidet har en varighet på 3-4 år med mulighet for forlengelse.

Om Bane NOR-prosjektet

Bane NORs utbyggingsprosjekt er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Flere nyheter: