reklame for Sheiken Bowling
Menu
Foto: Carina Johansen / NTB

Storfetuberkulose på en melkeku i Rogaland

Det er påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) på en melkeku i Ryfylke i Rogaland som ble slaktet i november.

Av Egil M Solberg | 13.12.2022 18:53:58

Mattilsynet: Storfebesetningen på gården kua kom fra har vært båndlagt siden november.

Mattilsynet følger opp for å finne smittekilden og undersøke de andre dyrene. Aktuelle livdyrkontakter blir også fulgt opp.

Mistanken oppstod på slakteriet 3. november i forbindelse med den ordinære kontrollen Mattilsynet gjør av alle dyr som slaktes.

Prøver fra melkekua ble først analysert ved Veterinærinstituttet, før diagnosen ble bekreftet av EU sitt referanselaboratorium i Madrid 8. desember.

Flere nyheter: