reklame
Menu
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er glad for kartleggingen av helsehjelp til pasienter med psykiske problemer og rusproblemer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Store variasjoner i tilbudet til psykiatriske pasienter

Det er store geografiske forskjeller i helsehjelpen til pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser, viser en kartlegging Helsedepartementet har bestilt.

Av NTB | 10.06.2020 15:19:06

Medisin og helse: Eldre får dessuten i mindre grad hjelp for slike sykdommer enn yngre, viser kartleggingen som Helse nord og Helse vest har gjennomført på oppdrag fra Helsedepartementet.

Folk i Oslo bruker poliklinikk klart mest, mens folk i Nord-Norge og deler av Vestlandet bruker det minst.

– Det ser ikke ut til at mindre bruk av poliklinikk blir kompensert for gjennom mer døgnbehandling i institusjon, opplyser departementet.

Oversikten viser innbyggernes bruk av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og geografiske variasjoner i dette.

For ruspasienter var det ikke like stor variasjon i døgnbehandling, mens for pasienter med alvorlige psykiske lidelser var det stor variasjon her, særlig for eldre både når det gjelder poliklinisk behandling og døgnbehandling.

For barn og unge varierte bruken av poliklinikk lite mellom ulike deler av landet.

Kartleggingen gir nyttig kunnskap om bruken av slike helsetjenester, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Denne kunnskapen må ledere og fagfolk bruke til å vurdere sine tjenester opp mot andre og til å lære av hverandre. Det vil gjøre kvaliteten på tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser bedre og mer likeverdig, sier han.

(©NTB)

Flere nyheter: