Menu
ARKIVBILDE: Haraldsvang skole

Store planer for Haraldsvang skole

Haugesund kommune har valgt Veidekke Entreprenør AS til å bygge nye Haraldsvang skole med tilhørende flerbrukshaller.

Av Egil M Solberg | 09.06.2022 16:18:49

Skolebygg: Nå starter vi med Haraldsvang skole og flerbrukshaller.

Nytt skolebygg skal stå ferdig senest våren 2025 slik at den er klar for våre elever til skolestart høsten 2025.

Flerbrukshallen skal stå ferdig i desember 2026.

Det nye skolebygget skal reises på tomten der det eksisterende skolebygget står. Skolen skal etableres med utvidet kapasitet, slik at ungdomsskoleelever fra Hauge skole også får plass i den nye skolen.

Den nye skolen skal dimensjoneres for 720 elever.

I tilknytning til skolen skal det bygges en dobbel flerbrukshall, arealer for ungdomsklubb og treningssaler for kampsport, styrketrening og turn.

På skoletomten skal det i tillegg etableres garasjeanlegg med støttefunksjoner for driftsavdelingen til kommunens idrettsanlegg.

Flere nyheter: