reklame for Sheiken Bowling
Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Store koronatap i kommunene

Utregninger fra KS viser at kommunene kan tape 20 milliarder kroner på koronautbruddet. Regjeringens krisetilskudd er på 4,9 milliarder. Dermed er det nå forventninger en kompensasjon i revidert.

Av Egil M Solberg | 05.05.2020 11:44:55

Koronakrise: KS anslår per 30. april ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 til 12,5–20 milliarder kroner for kommunene og 5,5–6,8 milliarder kroner for fylkeskommunene.

Dermed er det nå forventninger om at kommunene blir kompensert i revidert nasjonalbudsjett.

Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder.

En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom, men det aller meste er en følge av tiltakene for å begrense spredningen eller slå ned smitten.

Med utgangspunkt i både makroøkonomiske analyser og tilbakemeldinger fra kommuner og fylkeskommuner har KS tallfestet kommunesektorens inntektstap og utgiftsøkninger i 2020 knyttet til koronasituasjonen.

Flere nyheter: