Menu
Hyller med frukt og grønt i en dagligvarebutikk i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Store forskjeller i innkjøpspriser for norske dagligvarekjeder

Norske dagligvarekjeder opplever fremdeles store forskjeller i innkjøpspriser, viser en fersk undersøkelse fra Konkurransetilsynet

Av NTB | 08.10.2020 09:23:04

Økonomi og næringsliv: Konkurransetilsynet har undersøkt forskjellene i norske dagligvarekjeders innkjøpspriser for 2018 og 2019. I likhet med fjorårets kartlegging av 2017-tall, viser funnene fremdeles en betydelig variasjon mellom leverandørene i hvor ulike betingelser som gis til dagligvareaktørene.

– Forskjellene i innkjøpspriser er fortsatt betydelige for noen leverandører, sier leder for Prosjekt Dagligvare Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Det er de samme 16 leverandørene som er undersøkt, og tilsynet følger opp samtlige for å finne ut mer om årsaker til forskjellene. Et av tiltakene fra stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet er at kartleggingen av innkjøpspriser skal fortsette.

Han legger til at forskjeller i innkjøpspriser ikke nødvendigvis er i strid med konkurranseloven, da den ikke gir noe generelt forbud mot prisdiskriminering.

– Men prisdiskriminering som begrenser konkurransen til skade for forbrukerne kan være i strid med konkurranseloven, sier Birkeland.

– I tillegg ser vi at det er relativt stor variasjon fra år til år for den enkelte leverandør. For noen leverandører er endringene fra 2017 til 2019 store, legger han til.

– Konkurransetilsynet vil nå hente inn informasjon som kan belyse årsakene til prisforskjellene. Å følge opp alle leverandører som inngår i undersøkelsen, både de med mindre forskjeller og de med større forskjeller, vil være nyttig i vår vurdering av årsakene, sier Birkeland.

(©NTB)

Flere nyheter: