Menu
Tallene tyder videre på at pandemien påvirker folk både til å røyke mer og mindre, og til å bli mer og mindre motivert til å slutte. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell / NTB

Store endringer i røykevaner under pandemien – mange vil slutte

En av fire røykere har røykt mer enn de pleier det siste året, mens omkring like mange har røykt mindre. Koronapandemien motiverer og demotiverer til å slutte.

Av NTB | 30.05.2021 11:07:30

Fritid: – Vi vet at koronapandemien har vært tøff for mange, og det er trist å se grunnene de oppgir, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til NTB når hun ser de ferske tallene fra Respons.

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Verdens tobakksfrie dag 31. mai og tar for seg 2.149 nordmenns røykevaner under koronapandemien.

I alt 23 prosent av røykerne sier de har røyka mer enn før. De vanligste årsakene de oppgir, er at de kjeder seg, føler på stress, uro og ensomhet og trøster seg i hverdagen. Det er dessuten lettere å ta seg en røyk på hjemmekontor.

– Bekymringsfullt, sier Ross.

Samtidig er det bra at 24 prosent sier at de har røyka mindre enn før. De kutter forbruket fordi det har vært mindre sosial omgang, av hensyn til familien, av bekymring for helsa og fordi de er lei av å være avhengig.

Blant dem som har sluttet helt, er bekymring for egen helse hovedårsaken.

17 prosent at de som røyker, sier de har blitt mer motivert til å slutte som følge av koronapandemien. Samtidig er 14 prosent mindre motivert enn før til å slutte.

– Egenmotivasjon er utrolig viktig om du skal lykkes, så nå må Norge benytte denne anledningen til å klare å stable på beina et godt røykesluttilbud for at flere nordmenn som ønsker det, skal få hjelp til å komme ut av denne vonde spiralen, mener Ross.

– Norge har vært gode på å hindre at unge begynner å røyke, men vi er altfor dårlige på å tilby hjelp til de som vil, men ikke klarer å slutte, sier Ross.

Fungerende direktør i Helsedirektoratets avdeling for Miljø og helse, Erlend Bø svarer i en epost at de jobber etter målene i regjeringens strategi. Det overordnede målet der er å oppnå en tobakksfri ungdomsgenerasjon. Men det også er nødvendig å hjelpe flere voksne røykere til å slutte, for å redusere den enorme sykdomsbyrden røyking påfører befolkningen.

Ifølge Kreftregisteret kan Norge unngå rundt 95.000 nye, røykerelaterte krefttilfeller i løpet av 30 år dersom alle slutter å røyke i dag.

På verdensbasis er det imidlertid bare 30 prosent av 780 millioner tobakksbrukere som har tilgang på redskaper som kan hjelpe dem til å slutte. Det er særlig fysisk og mental avhengighet som stikker kjepper i hjulene for dem.

WHO har igangsatt en ettårig kampanje for å med mål om hjelpe 100 millioner mennesker til å slutte med å bruke tobakk.

– Helsedirektoratet vil på verdens tobakksfrie dag øke aktiviteten i sosiale medier ved blant annet å styrke annonseringen av Slutta-appen. Det er mange som har opplevd god støtte i Slutta når de vil slutte med røyk eller snus, og appen er allerede lastet ned over 940.000 ganger. Vi har derfor tro på at flere som har et ønske om å slutte, kan ha nytte av appen, sier Bø.

Totalt oppgir 5 prosent av de spurte at de nå røyker daglig, 6 prosent sier de røyker av og til, mens 13 prosent sier de har sluttet helt å røyke under koronapandemien.

I 2020 kom Norge på femteplass på rangeringen The Tobacco Control Scale 2019 in Europe, men gjorde det svært dårlig i underkategoriene røykesluttbehandling og bruk av offentlige midler for å bekjempe tobakksbruk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i år valgt temaet «Commit to quit» for årets tobakksfrie dag. Det kan oversettes med oppfordringen «gå inn for å slutte» eller bare røykeslutt. Bakgrunnen for dette er nettopp at året med covid-19 har medført at flere ønsker å kvitte seg med tobakksvaner.

(©NTB)

Flere nyheter: