Menu
Den kjente, røde brennmaneten (Cyanea capillata) er en kaldtvannsart. Vanligvis går den i oppløsning i løpet av høsten, men noen ganger kan den overvintre dersom det er gode næringsmessige forhold. Foto: Scanpix

Store brennmaneter langs kysten

Brennmaneter er vanligvis noe man ser om sommeren, men nå er det observert flere store brennmaneter langs sørvestkysten.

Av Egil M Solberg | 18.01.2020 15:57:45

Brennmaneter: De fleste av oss forbinder brennmaneter med sommeren. Men den siste måneden har HI fått en rekke meldinger om disse dyrene langs sørvest-kysten. Hvorfor de kommer denne vinteren er et lite mysterium.

– Brennmanetene spiser dyreplankton, og går som oftest i oppløsning på senhøsten nettopp fordi det ikke er gode næringsforhold for dem lenger, sier Tone Falkenhaugi Havforskingsinstituttet (HI).

Det blir observert maneter på størrelse med en tallerken langs kysten nå.

– Om noen maneter har hatt en sen «knopping», kan de ha overlevd høsten. Det er også noen spekulasjoner om at noen maneter har overlevd på dypere vann eller at de kommer fra mer sørlige områder, sier Falkenhaug.

Hun er tydelig på at fenomenet ikke skyldes varmere hav.

– Brennmanet (Cyanea capillata) er en kaldtvannsart og trives best i kaldere vann. Så det er ikke påvist at det er flere maneter nå fordi havet er varmere, sier Falkenhaug.

Med klimaendringer og økte temperaturer i havet vil man forvente at de manet-artene som trives i kaldt vann (slik som brennmaneten) trekker lenger nordover enn de har gjort tidligere.

Flere nyheter: