Menu
Storbritannias visestatsminister Dominic Raab mener en lovendring som åpner for å overstyre kjennelser i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), er nødvendig for «å gjeninnføre en sunn dose folkevett» i det britiske rettsvesenet. Foto: AP / NTB

Storbritannia vil overkjøre EMD

Den britiske regjeringen har fremmet en lovendring som åpner for å overkjøre kjennelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Av NTB | 22.06.2022 17:00:58

Politikk: Bakgrunnen for forslaget er at EMD har satt ned foten for Storbritannias plan om å sende asylsøkere til Rwanda, en plan som har møtt kraftig kritikk, og som UNHCR har omtalt som «et sjokkerende brudd på internasjonal lov».

Visestatsminister Dominic Raab sier lovendringen vil «gjeninnføre en sunn dose folkevett» i det britiske rettsvesenet ved at britisk høyesterett ikke lenger behøver å rette seg etter kjennelser fra domstolen i Strasbourg.

– Hva er ellers vitsen med en høyesterett dersom den lar seg underordne av en europeisk domstol, sier Raab, som benekter at Storbritannia dermed trekker seg fra den europeiske menneskerettskonvensjonen som EMD er satt til å overvåke. Hittil er det bare Russland som har gjort det.

Storbritannias innenriksminister Priti Patel har også gått hardt ut mot EMDs kjennelse i saken og hevder at den er «politisk motivert» og nok et eksempel på at europeiske institusjoner overstyrer britisk suverenitet.

Storbritannia forlot EU i 2021, men EMD er en uavhengig domstol og ikke del av EU.

De varslede flyene til Rwanda med asylsøkere om bord er inntil videre parkert til det er foretatt en ny juridisk vurdering neste måned.

(©NTB)

Flere nyheter: