Menu
Sigmund Lier (Ap) FOTO: YouTube

Stor veikonferansen i Aksdal

Rundt 120 deltakere og interesser er representert når det i dag avholder en omfattende veikonferanse i Tysværtunet i Aksdal.

Av Egil M Solberg | 30.05.2022 20:55:22

Veikonferanse: Det er omfattende veiplaner på Haugalandet de neste årene, og Tysvær får de store veikryssene. Her møtes E39 og E134.

– Veikonferansen vil denne gang hovedsakelig handle om E134. Da snakker vi både om Seljestad – Røldal og Bakka – Solheim, sier ordfører Sigmund Lier til Radio Haugaland.

For tiden planlegges også den nye motorveien med fire kjørefelt gjennom Tysvær, mellom Rogfast og Hordfast.

– Det er viktig å få klarlagt trasé, slik at vi kan begynne arbeidet ..

Lier fremhever verdiskapningen på Haugalandet og i Sunnhordland og mener dette fremover vil kreve bedre veiforbindelser.

– Med veiene som er planlagt får vi en større bo- og arbeidsregion. Da blir det enklere å ta jobb med større avstander fra hjemstedet, fremhever Lier.

Spørsmålet nå er om Stortingsproposisjonen for Seljestad – Røldal vil gå gjennom i Stortinget før ferien?.

– Bakka-Solheim er ikke inne i Nasjonal transportplan. Dette er en viktig kampsak for Haugalandet og E 134. Under veikonferanse vil det bli diskutere hvordan denne veistrekningen kan løftes inn i neste Nasjonale transportplan (NTP), forteller Lier.

Hordfast er også nærmere realisering.

– Statens vegvesen sier Hordfast kan koste under 30 mrd. kroner, en besparelse på 13 mrd. Det kan bety at Hordfast kan realiseres tidligere, sier Lier.

I Veikonferansen E-39 – E-134 er fokus på de nasjonale transportkorridorene E-39 og E-134, og effekter mellom disse.

Hør innslaget fra vår podcast

Flere nyheter: