Menu
Stortinget holdt tirsdag åpen høring om bruk av isolasjon i norske fengsler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stor uro over isolasjon av innsatte i norske fengsler

Bruken av isolasjon i landets fengsler er Norges mest alvorlige menneskerettsutfordring, mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Av NTB | 14.01.2020 13:40:02

Kriminalitet og rettsvesen: Uroen var påtakelig da kontrollkomiteen på Stortinget tirsdag holdt høring om isolasjonsbruken i fengslene. Blant dem som er svært bekymret over situasjonen, er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM-leder Adele Matheson Mestad mener isolasjon av innsatte er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge.

– Det er bare et tidsspørsmål før det foreligger en fellende dom mot Norge i nasjonal eller internasjonal rett, sa Mestad i høringen.

Ifølge den særskilte meldingen bryter dagens praksis med både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder. Sivilombudsmannen påpeker at uegnede bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon.

Norge har også flere ganger blitt kritisert for isolasjonsbruken av både FNs og Europarådets torturkomiteer.

I høringen vedgikk Kallmyr at rapporten fra Sivilombudsmannen er alvorlig.

– Dette er et omfattende arbeid, sier Kallmyr til NTB. Han kan imidlertid ikke love at meldingen blir klar i løpet av 2020, men parallelt vil han vurdere egne lovforslag på bakgrunn av anbefalingene til Sivilombudsmannen.

– Vi ser at det kanskje er litt uklart hva som overskrider grensen for nedverdigende og umenneskelig behandling, sier Kallmyr.

I høringen pekte flere av de frammøtte på lav bemanning som en sentral årsak til den høye bruken av isolasjon. Ifølge forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har for få ansatte blitt en hovedregel i fengslene, blant annet som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE).

– Det er like mange ansatte nå som i 2014, mens antall innsatte i fengslene har gått kraftig ned. Å si at problemene med isolasjonsbruken skyldes ABE-reformen er en kraftig underdrivelse av problemet, framholdt han i høringen.

Selv legger Kallmyr delvis skylden på gamle og uhensiktsmessige bygg.

– Det er det aller viktigste. Men det tar tid å bygge nye fengsler, sier han.

Både Rådet for psykisk helse og Røde Kors peker på at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser, mens SVs Petter Eide mener norsk isolasjonspraksis grenser mot tortur.

– Det opprører meg veldig å høre historier om folk som er innesperret på cella 23 timer i døgnet i flere år. Dette er både ulovlig og menneskelig opprørende, sier Eide.

Forslaget ligger nå til behandling i justiskomiteen. Eide er imidlertid forberedt på at forslaget vil bli nedstemt i Stortinget.

– Men dette handler om å få Arbeiderpartiet og Senterpartiet over på vår side, slik at vi kan endre situasjonen dersom rødgrønn side vinner valget i 2021, sier han.

En svært kritisk melding fra Sivilombudsmannen til Stortinget om isolasjonsbruken fengslene er bakgrunnen for høringen.

Regjeringen har nå startet arbeidet med en stortingsmelding om kriminalomsorgen.

Kallmyr ville ikke svare direkte på de etter hvert mange spørsmålene fra komiteen om bemanningen i fengslene er for dårlig.

Helseminister Bent Høie (H) framholdt at fengslene skal få styrket beredskap innen området rus og psykiske problemer da han forklarte seg for komiteen.

Like før jul la han og flere SV-politikere et forslag for Stortinget om å etablere en langt strengere standard for bruken av isolasjon.

(©NTB)

Flere nyheter: