Menu
Arkivfoto: John Arne Holmlund / HA / NTB scanpix

Stor sannsynlighet for vårflom

Det er mye snø i fjellet og sannsynligheten for vårflom er nå stor. Spesielt i elver som har en vesentlig andel av dreneringsområdet over 700-800 meter over havet.

Av Egil M Solberg | 30.04.2020 08:13:08

Vårflom: Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom.

NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958.

På landsbasis er dette året nå blant de 4-5 mest snørike årene siden 1958.

– I Sør-Norge har det vært noe smelting i løpet av forrige uke. Det reduserer faren, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Innlandselver i Sør-Norge, som har en vesentlig andel av dreneringsområdet over 700-800 moh, har fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø, fortsetter Engen.

– Det vil for øvrig alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten er relativt liten, tilføyer hydrologen.

Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra første halvdel av mai i Sør-Norge.

Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

KILDE: Varsom.no

Flere nyheter: