Menu
Antall fødsler har gått ned i Norge siden oppgangen i fjor. Denne lille jenta representerer Oslos innbygger nummer 700.000. Hun ble født på Rikshospitalet den 16. mars. Foto: Fredrik Moen Gabrielsen / NTB

Stor nedgang i antall fødsler etter fjorårets oppgang

Folketallet økte med 10.300 personer i første kvartal og er nå 5.435.500. Etter en oppgang i antall fødsler i fjor, er tallet nå enda lavere enn før 2021.

Av NTB | 19.05.2022 08:30:53

sosiale forhold: – Økt innvandring og lavere utvandring bidro til den høyeste oppgangen siden første kvartal 2015, selv om fruktbarheten var lavere og dødeligheten høyere enn samme kvartal i fjor, sier seniorrådgiver Espen Andersen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I årets første kvartal innvandret 14.600 personer til Norge, 5.300 personer flyttet ut av landet, og 11.900 personer døde.

Etter at fruktbarheten steg for første gang på tolv år i fjor, er den nå tilbake på et lavere nivå enn før 2021.

– Det kan se ut som at økningen i fødsler under pandemien var midlertidig, sier Andersen.

– Tallene våre viser at det fortsatt er mange kvinner i denne generasjonen som venter lenger med å få sitt første barn. Så lenge det ikke er flere i fruktbar alder som får sitt første barn, vil fruktbarheten trolig holde seg lav også i årene framover, sier han.

Oslo, Nordland og Troms og Finnmark var fylkene med den største prosentvise nedgangen i antall fødsler fra samme kvartal i fjor. I Oslo var nedgangen 15 prosent, i Troms og Finnmark 13 prosent og i Nordland gikk fødselstallet ned med 10 prosent.

Tallene må ses i sammenheng med at disse fylkene hadde en stor oppgang fra 2020 til 2021.

– Dødeligheten var kunstig lav i 2020 og et stykke ut i 2021 på grunn av koronatiltakene. Nå er de fleste tiltakene borte, og for tredje kvartal på rad var dødeligheten høyere enn på samme tid ett år tidligere, sier Andersen.

Den største økningen fra 2021 var blant menn på 90 år eller eldre. Dette var aldersgruppen hvor dødeligheten gikk mest ned under pandemien.

– Dette er en ventet innhenting, sier Andersen.

Det ble født 12.900 barn, som er det laveste antallet i et førstekvartal siden 1997, da SSB begynte med sin kvartalsstatistikk. Til sammenligning ble det født 13.700 barn i 2021, 13.000 barn i 2020 og 13.400 i 2019.

Det var flest som hadde barn fra før, som fikk barn under pandemien.

Antall døde steg til 11.900 personer, opp fra 10.100 i første kvartal i fjor. Noe av økningen skyldes en aldrende befolkning, men dødeligheten har økt selv om man tar hensyn til dette.

(©NTB)

Flere nyheter: