Menu
Det er stor skredfare flere steder i landet de neste dagene. Bildet er fra en skredøvelse på Finsefjellet i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB

Stor fare for snøskred flere steder

Meteorologene har sendt ut farevarsel for snøskred for flere steder i landet. Ekstra stor fare er det i Salten, Svartisen og Voss.

Av NTB | 04.01.2022 10:23:38

Vær: Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, skriver Yr. De skriver at dette farenivået er svært sjelden og kan føre til store skader.

Både Yr og Varsom melder at det tirsdag ventes stor snøskredfare i region Voss. Her dreier det seg om fokksnø (flakskred).

Skredfaren er avhengig av hvor mye snø og vind som kommer. Det anbefales ikke å ferdes i terrenget.

– Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, skriver Yr i sitt farevarsel.

Også i regionene Salten og Svartisen har rødt farenivå for snøskred, både tirsdag og onsdag. Også her dreier det seg om flakskred.

– Akkurat nå er store deler av Nord-Norge, Jotunheimen, Hardanger og Voss høyrisikoområder for snøskred. Det betyr at alle som skal ferdes i fjellene i disse områdene, må være ekstra forsiktig de neste dagene, sier Tormod Eldholm, leder i Røde Kors Hjelpekorps’ ressursgruppe for skred.

I Finnmark har det gått et snøskred som stenger den eneste veien inn til Hammerfest og sykehuset i Vest-Finnmark. Klinikksjefen opplyser til NRK at det er brøytet slik at ambulansene kommer seg forbi skredet.

Også flere andre steder meldes det om fare for snøskred, da på oransje nivå eller nivå tre. Dette gjelder nærmest hele Nord-Norge, Sogn, Hardanger og flere andre steder, og derfor forbereder frivillige fra Røde Kors over hele landet seg på skredinnsats.

– Hjelpekorpset har frivillige i kontinuerlig beredskap over hele landet, og skredgrupper i lokale hjelpekorps står klare til å rykke ut dersom noen blir tatt av skred, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Hjelpekorpset.

(©NTB)

Flere nyheter: