Menu
Brannmannskaper og politi fraktes i båt trukket av traktor til våningshuset som tok fyr på en flomisolert gård i Vassbotna i Namdal i februar 2015. Arkivfoto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa / NTB scanpix

Stor fare for flom og jordskred i Nordland og Trøndelag

NVE har utstedt varsel om fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for Nordland og deler av Trøndelag.

Av NTB | 01.01.2020 12:54:31

Ulykker og naturkatastrofer: Det ventes mellom 100 og 150 millimeter nedbør på 48 timer fra onsdag til fredag morgen. Nedbøren vil komme som regn i områder under 600 meters høyde.

I tillegg vil relativt høye temperaturer og mye vind føre til stor snøsmelting.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor sendt ut varsel både om flom- og jordskredfare for deler av Nordland og Trøndelag. Meteorologisk institutt har også sendt ut varsel om svært mye regn på oransje nivå for Helgeland og Saltfjellet samt for Namdalen.

NVE fraråder folk i området om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. De advarer også folk om å holde seg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

(©NTB)

Flere nyheter: