Menu
Flere veiprosjekt i Haugalandspakken er under bygging. Fylkesveg 511 Bygnes-Søylebotn. FOTO: Aurora Walvig Bjerkelund

Stor byggeaktivitet i Haugalandspakken

Bompengene benyttes nå til en rekke små og store veiprosjekter på Haugalandet. Dette gjelder blant annet flere prosjekter i både Karmøy, Ølen og på Bokn.

Av Egil M Solberg | 16.04.2018 12:24:36

Samferdsel: Haugalandspakken er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan som har som mål å utvikle og bygge ut transportsystemet på Haugalandet.

Dette blir bygd akkurat nå:

• Fylkesveg 511 Bygnes-Søylebotn (som bildet er fra): Gang- og sykkelvei, pluss delvis ny veg. Prosjektet koster 80 millioner 2017-kroner. Arbeidet er ferdig i 2019.

• Fylkesveg 890 Føresvikvegen i Bokn kommune. Arbeidet koster rundt 25 millioner kroner. Bidraget fra Haugalandspakken er på rundt åtte millioner. Arbeidet er ferdig i mai.

• 3200 meter gang- og sykkelveg på E134 mellom Ølen og Ølensvåg. Alt skal være klart i mai 2019.

• Trafikksikkerhetstiltak E134 Ølensvåg. Målet er å gjøre kryssinga av E134 tryggere for myke trafikanter, samt bedre kryssløsningen mot skolen/Vågshagen. Arbeidet starter nå i april.

• Fylkesveg 511 Åsebøen-Stangeland: Entreprenøren starter arbeidet i april. På strekningen Åsebøen-Stangeland i Karmøy kommune skal Statens vegvesen bygge fortau på begge sider.

I tillegg kommer to kantstopp for kollektivtrafikken, stenging av kryss og sanering av avkjørsler. Vassbakk & Stol hadde det laveste budet med 17.999 555,30 kroner, i konkurranse med tre andre entreprenører.

Dette melder Statens Vegvesen på Facebook.

Flere nyheter: