Menu
Stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman Gaarder er daglig leder, mister statsstøtte etter at en granskning har avdekket sviktende økonomistyring. Foto: Tore Meek / NTB

Stiftelsen Født fri mister statsstøtten

Stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Av NTB | 21.09.2020 19:52:59

Sosiale forhold: Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Ifølge granskningsrapporten kan penger ha blitt brukt til private formål. I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke er brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Asker understreker at styret ikke har hørt fra verken Kunnskapsdepartementet eller Imdi om utfallet av granskningen og at de ikke har mottatt rapporten.

– Vi er overrasket, om ikke sjokkert, først og fremst over saksbehandlingen, sier han til NTB.

Inntil Asker får sett rapporten, vil han ikke kommentere funnene eller opplysningene i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. Asker opplyser likevel at han er kjent med innholdet i rapporten fra å ha sett et tidligere utkast.

– Vi har ikke mottatt rapporten, men administrasjonen fikk et utkast, sier han.

– Administrasjonen ble intervjuet én-til-én og fikk mulighet til tilsvar. Men tydeligvis er dette ikke tatt til følge, understreker styrelederen.

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. Imdi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier Imdi-direktør Libe Rieber Mohn.

Sistnevnte mottok i august et varsel fra fem tidligere medarbeidere i Født fri, som varslet om at tilskudd ikke var brukt i tråd med stiftelsens formål, meldte Vårt Land i august.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Daglig leder i Født fri, Shabana Rehman Gaarder, viser til styreleder Jan Sverre Asker, for kommentar.

Ernst and Young anbefaler at Imdi vurderer å politianmelde forholdene avdekket i rapporten.

Født fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra Imdi.

(©NTB)

Flere nyheter: