Menu
Foto: Vidar Ruud / NTB

Stensland vil ha besøks­for­bud på livstid

- Høyre vil åpne for besøks­for­bud på livstid for volds­dømte, opplyser stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) fra Haugesund.

Av Egil M Solberg | 17.03.2022 14:46:42

Besøksforbud: – Ja, det er inngripende, men hensynet til offeret må veie tyngst, mener stortingspolitiker Sveinung Stensland (H).

– Dette er spesielt viktig i saker der barn er involvert. Stine Sofies Stiftelse var meget fornøyd med dette forslaget. Vi må bort fra at kriminalomsorgen vurderer om det skal gis beskjed til ofre. Det skal gis beskjed, sier Sveinung ifølge Aftenbladet.

I dag er det slik at et offer i en straffesak ikke nødvendigvis en gang får beskjed om overgriperen eller mishandleren blir løslatt eller får permisjon.

Et besøksforbud kan påtalemyndigheten ilegge for ett år av gangen. Kontaktforbud, derimot, er noe en dømmes til.

Kontaktforbud kan idømmes for fem år eller for evig. Domfelte har imidlertid krav på å få saken prøvd på ny etter tre år. Stensland foreslår en lignende ordning for besøksforbud, skriver avisa.

Flere nyheter: