Menu
Statsministerens kontor har bestemt at de godtar skattekravet fra Skatteetaten, men er uenige i tolkningen av reglene. Foto: Berit Roald / NTB

Statsministerens kontor godtar skattekrav i pendlerboligsaken

Statsministerens kontor (SMK) godtar kravet fra Skatteetaten i pendlerboligsaken, men er fortsatt uenig i etatens tolkning av reglene.

Av NTB | 25.11.2022 14:46:48

Politikk: – Selv om vi nå retter oss etter vedtaket, er SMK uenig i Skatteetatens tolkning av reglene. Vedtaket bygger på regler som gjelder alle pendlere. Lovens formål er at pendlere verken skal tjene eller tape på å pendle. Skatteetatens tolkning leder etter SMKs syn til at mange arbeidstakere vil kunne få til dels betydelige økonomiske tap hvis de må pendle, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

Grunnen til at de likevel ikke klager, er de mange pendlerboligsakene som har skadd tilliten til politikerne.

SMK mener det ikke er naturlig at de, som arbeidsgiver for regjeringspolitikere, tar saken videre til Skatteklagenemnda siden reglene gjelder alle pendlere.

– SMK ser fram til at pendlere får nødvendige avklaringer av reglene, gjennom avgjørelser i enkeltsaker og korrekt veiledning. Vi har erfart hvor vanskelig det er å følge reglene når det er uklart hvordan de skal praktiseres, og når veiledningen vi får, ikke stemmer, sier hun.

Skatteetaten mener SMK har betalt 195.889 kroner for lite i arbeidsgiveravgift for tolv personer.

Også Stortinget besluttet denne uken å godta kravet fra Skatteetaten.

Flere nyheter: