Menu
– Jeg er enig i at vedtaket burde vært fattet av regjeringen i statsråd, slik kommisjonen påpeker, sa Solberg da hun redegjorde for kommisjonens rapport mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statsministeren enig i at vedtaket 12. mars burde vært fattet av regjeringen

Erna Solberg (H) er enig med koronakommisjonen i at vedtaket om inngripende tiltak 12. mars burde ha vært fattet av regjeringen i statsråd.

Av NTB | 26.04.2021 12:49:38

Politikk: I sin rapport konkluderte koronakommisjonen med at beslutningen om å innføre tiltakene 12. mars 2020 burde ha vært tatt av regjeringen, og de viser til at Grunnloven sier at saker av viktighet skal avgjøres i statsråd.

Vedtaket i mars i fjor ble fattet av Helsedirektoratet, som Stortinget etter smittevernloven har gitt vide fullmakter til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer. Disse fullmaktene trådte i kraft januar 2020.

Statsministeren mener det er naturlig at direktoratet tok avgjørelsen ettersom pandemien først og fremst ble håndtert i helsesporet fram til 12. mars.

– Jeg vil likevel understreke at selv om vedtaket om å innføre de inngripende tiltakene rent formelt ble fattet av Helsedirektoratet, så var beslutningen fattet i samråd med regjeringen. Jeg er likevel enig i at vedtaket burde vært fattet av regjeringen i statsråd, slik kommisjonen påpeker, sa Solberg da hun redegjorde for kommisjonens rapport mandag.

I etterkant av 12. mars er det regjeringen som har hatt det formelle ansvaret for å håndtere krisen.

(©NTB)

Flere nyheter: