Menu
Arkivfoto: Carina Johansen / NTB

Statsforvalteren vil stanse havvind-utbygging

Konsekvenser for fuglene er bakgrunnen for at Statsforvalteren i Rogaland nå sier nei til utvidelse av havvind-prosjektet utenfor Karmøy.

Av Egil M Solberg | 07.10.2022 11:37:43

Havvind: Statsforvalteren klager på NVEs vedtak som tillater bygging av flere havvindturbiner utenfor Karmøy.

Lovens føre var-prinsipp er ikke tilstrekkelig vektlagt, mener Statsforvalteren.

– Basert på de store naturverdiene som vil berøres av de negative konsekvensene, kan vi derfor ikke tilråde at det gis konsesjon.

I klagen som nå foreligger, mener Statsforvalteren at plasseringen er svært uheldig med tanke på fugl, og skriver videre:

– Det går utvilsomt en svært viktig trekkorridor i dette beltet oppover Rogalandskysten, og en rekke truede arter benytter ruten.

– Vi mener også at konsekvenser for naturmangfold og fugl i liten grad er vurdert, og at det mangler langtidsdata for trekk forbi området, skrives det i klagen.

Flere nyheter: