Menu
Statsbygg anbefaler at Oslo fengsel samlokaliseres med Bredtveit kvinnefengsel i Groruddalen i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsbygg anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtveit

Bredtveit er det beste tomtealternativet for Oslo fengsel, mener Statsbygg. En eventuell lokalisering på Bredtveit gjør at fengselet beholdes i Oslo.

Av NTB | 01.02.2022 12:35:15

sosiale forhold: I sin begrunnelse skriver Statsbygg at siden det da i så fall vil samlokaliseres med dagens kvinnefengsel med 50 plasser, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet i Groruddalen, som å ivareta store deler av friområdet på tomten selv om dagens fengsel utvides, heter det. Det har vært stor motstand i lokalbefolkningen mot en samlokalisering mellom Oslo- og Bredtveit fengsel.

Tomtene som er vurdert i tillegg til Bredtveit, ligger på Haugenstua i Oslo, Mastemyr i Nordre Follo, Heggedal i Asker, Solvang i Lier og Kroksrud i Ullensaker.

I dag ligger Oslo fengsel på Grønland i Oslo sentrum. Tilstanden til bygningsmassen til Oslo fengsel beskrives som kritisk. Fengselet fra 1851 har et svært stort vedlikeholdsbehov, og planen er nå at fengselet skal flyttes slik at tomta skal kunne brukes til byutviklingsformål.

– Jeg er svært overrasket over at Statsbygg anbefaler Bredtveit når det har kommet mange reaksjoner lokalt og det er så stor risiko knyttet til det videre planarbeidet. Bredtvetjordene har biologisk mangfold, er en viktig del av Oslos kulturarv og benyttes flittig til rekreasjon, skriver hun i en epost til NTB.

Også SV er negative til planene.

– Oslo fengsel skal ikke bygges i Bredtvetskogen. Den kampen er SV klare til å ta videre på Stortinget, og derfor fremmer vi forslag onsdag for å stanse disse planene, sier SVs stortingsrepresentant fra Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Statsbygg anbefalte også i 2020 å samlokalisere nytt Oslo fengsel med kvinnefengselet på Bredtveit. I fjor sommer gjennomførte Statsbygg et nytt tomtesøk for å finne mulige alternativer til Bredtveit. Da kom det 51 foreslåtte tomter, hvorav fem ble vurdert som gode nok til å være alternativer.

Avstand og kjøretid til Oslo sentrum har vært særlig viktig i vurderingen fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel.

Oslos byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) reagerer på Statsbygg sine planer på Bredtveit.

Flere nyheter: