Menu
Ap-leder Jonas Gahr Støre (A) vil reversere regjeringens kutt i nettolønnsordningen for sjøfolk i sitt alternatives budsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statsbudsjettet: Ap går imot regjeringens kutt for sjøfolk

Ap går imot regjeringens kutt i nettolønnsordningen for sjøfolk i sitt alternative budsjett. Jonas Gahr Støre mener kutt i formuesskatten rammer norske sjøfolk.

Av NTB | 07.10.2020 18:08:16

Politikk: – Regjeringens kutt til norske sjøfolk er et slag mot norsk maritim næring som i dag opplever krise. Det vil føre til at flere folk går ut av arbeid, sier Ap-lederen.

– Vi mister verdifull kompetanse som norske sjøfolk har, og det trenger vi for framtiden.

I årets budsjett er regjeringens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk, ofte kalt nettolønnsordningen, redusert med 12,5 prosent, fra nesten 2,2 milliarder kroner til 1,9 milliarder. Ordningen er et virkemiddel for å bevare norsk maritim kompetanse og sikre sjøfolk på norskregistrerte skip konkurransedyktige betingelser.

Den kompenserer delvis for kostnadsulempen ved å sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene.

– Det virker som om regjeringen nærmest planlegger for at norsk maritim næring skal reduseres, og at antall ansatte skal ned. Så dette er et kutt. Og det kommer vi til å gå imot. Det er en ordning vi vil beskytte i vårt alternative budsjett, sier Støre.

I 2019 var det rundt 20.600 norske sjøfolk, og antallet har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene. Nesten 12.000 av disse er omfattet av tilskuddsordningen.

– Den borgerlige regjeringen kutter på en lang rekke områder fordi de har prioriteringer som krever penger, som for eksempel kutt i formuesskatten. Det er 1,3 milliarder som må komme fra et annet sted og dukker opp her, i økte egenandeler for folk som blir syke, og dyrere barnehageplasser, sier Støre.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk utgjør 11 prosent av Nærings- og fiskeridepartementets ordinære foreslåtte utgiftsramme i 2021. Den største posten er innovasjon (21 prosent).

Støre mener at regjeringen med kuttet åpner for at norske sjøfolk vil bli erstattet av sjøfolk fra utlandet med dårligere lønnsvilkår.

Ap-lederen peker på regjeringens kutt i formuesskatten på 1,3 milliarder som en av årsakene til kuttet som rammer sjøfolk.

(©NTB)

Flere nyheter: