Menu
Forhandlingslederne i fire ulike fagforbund utenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, klare til start til årets lønnsoppgjør i staten. Fra venstre Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne, Egil André Aas fra LO Stat, Pål Arnesen i YS Stat og Guro Elisabeth Lind i Unio. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statsansatte krever økning i reallønna

Reallønnsvekst og opprettholdelse av kjøpekraft. Det er blant kravene fagforbundene legger på bordet når lønnsoppgjøret i staten starter mandag.

Av NTB | 26.04.2021 11:04:37

Arbeidsliv: Klokka 10 overleverte forbundene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio sine krav til motparten.

Den store spenningen knytter seg til om staten vil gjøre som i fjor og sette resultatet i frontfaget som et absolutt tak for forhandlingene. I år ble NHO og LO/YS som kjent enige om en lønnsvekst på 2,7 prosent, 0,1 prosentpoeng under anslått prisvekst. Det innebærer en nedgang i reallønna.

Hovedkravet til forbundene er klar reallønnsvekst. Kravet er foreløpig ikke tallfestet, opplyser Akademikerne til NTB.

– Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

YS Stat krever at lønnsveksten må være minst like høy som prisstigningen.

– Det er viktig å sikre kjøpekraften for alle medlemmer, sier YS-leder Pål N. Arnesen.

– Det er i år viktig at staten evner å se frontfaget som en norm og ikke et tak. Det betyr at statsansatte kan gis mer enn det som ble resultatet i privat sektor, sier han.

Fristen for å bli enige i forhandlingene er satt til klokka 24 natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

(©NTB)

Flere nyheter: