reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statnett vil redusere nettleien neste år

Statnett reduserer nettleien for 2021 med 20-25% sammenlignet med i år.

Av Egil M Solberg | 18.06.2020 22:25:21

Nettleie: Statnetts styre legger opp til at Statnetts andel av nettleien for 2021 reduseres med 20-25% sammenlignet med i år. Dette skjer med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange har som følge av korona-pandemien.

– Vi er inne i en nasjonal dugnad, og ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

Etter en periode med større investeringer og økt tariff har Statnett i 2020 lykkes med å flate ut tariffen for vanlige forbrukere, mens industrikunder har betalt noe mer de siste årene. Nå vil tariffsatsen for også disse kundegruppene bli redusert i 2021. Denne inntektsreduksjonen vil Statnett hente inn over flere år. Målet er en reduksjon på 20-25% i tariffsatsen fra 2020 til 2021.

– Vi bygger et kraftnett for fremtiden, med mer fornybar kraft og betydelig elektrifisering. Disse kostnadene blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Målet er å gjøre dette uten at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, understreker Hundhammer til eget nettsted.

Flere nyheter: