reklame for Sheiken Bowling
Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statnett bygger ut på Haugalandet

Statnetts styre har behandlet en rekke prosjekter som vil opprettholde fremdriften i nettutviklingen på Haugalandet og i Vestland.

Av Egil M Solberg | 28.11.2022 17:14:39

Strømkrise: Fram til 2030 skal Statnett investere 60-100 milliarder kroner for å forsterke det sentrale strømnettet.

– Et av de områdene som vil merke størst aktivitet, er området rundt Bergen, ved Sognefjorden og på Haugalandet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

– Dagens beslutninger viser at vi følger opp ambisjonene om høyt tempo i vårt arbeid med å forsterke og utvikle transmisjonsnettet. For å kunne etablere ny grønn industri og nå klimamålene har vi dårlig tid. Vi har fått på plass en ny strategi og etablert områdeplaner for å optimalisere nettutbyggingen, og nå skal vi sørge for å gjøre vårt for å nå dit i tide, sier Vardheim.

Statnetts områdeplan for bergensområdet og Haugalandet viser at det er stort behov for mer nettkapasitet i denne regionen for å møte forbruksøkning og for å legge til rette for ny industri og elektrifisering.

Statnett legger opp til å styrke nettet gjennom en trinnvis utvikling.

De første tiltakene gjør det mulig å knytte til mer forbruk i både bergensområdet og på Haugalandet.

Dette er første trinn i arbeidet med å utvikle et fremtidsrettet strømnett i regionen, og det legger til rette for god kapasitet til grønn næringsutvikling og fortsatt høy forsyningssikkerhet.

Statnett kan nå gå videre med å forberedelser og detaljplanlegging fram mot endelig konsesjonsvedtak fra myndighetene og beslutning om oppstart:

Blåfalli-Gismarvik vil bidra til å dekke strømbehovet til ny og eksisterende industri, næringsliv med nye arbeidsplasser og tilknytning til elektrifisering av petroleumsnæring, samt eventuell tilknytning av fremtidig havvind.

Ny Onarheim transformatorstasjon på Husnes i Kvinnherad vil forbedre forsyningssikkerhet, legge til rette for fremtidige nettforsterkninger og nytt forbruk, og få en bedre funksjonalitet enn det vi har i eksisterende stasjon.

Statnett vil bygge en ny transformatorstasjon på Karmøy, da eksisterende stasjon er gammel og har et stort fornyelsesbehov. Ny stasjon vil ivareta forsyningssikkerhet for viktig industri og for å gi mulighet for tilknytning av nytt forbruk og mulig tilknytning av produksjon fra havvind.

Flere nyheter: