reklame for smiaa
Menu
Korallrev er en naturtype som er med i oppfølgingsplanen for bedring av truet natur. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Statlige etater foreslår tiltak for 23 plante- og dyrearter

Ni statlige etater står sammen om en oppfølgingsplan for bedring av truet natur. Målet er bedret rødlistestatus for 35 arter og naturtyper.

Av NTB | 16.06.2020 09:34:09

Natur og miljø: I 2018 leverte en direktoratsgruppe en anbefaling til Klima- og miljødepartementet (KLD) om hvordan Norge kan ta vare på 90 arter og 32 naturtyper som på forhånd var pekt ut av departementet.

Nå har gruppen levert en oppfølgingsplan som foreslår tiltak for 23 arter og 12 naturtyper som bør prioriteres for tiltak for perioden 2021–2035.

Målet er en forbedring av status på rødlista, opplyser Miljødirektoratet.

– Vi har blant annet prioritert arter og naturtyper med stor sannsynlighet for at tiltak vil føre til en forbedret status. Vi har også vektlagt oppfølging av de artene og naturtypene hvor kostnaden for tiltak gir mest igjen for pengene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Oppfølgingsplanen foreslår tiltak for 23 arter og 12 naturtyper. Dette er elleve arter av sopp, seks insektarter, fire lavarter og to karplanter. Fire av naturtypene er marine, fire tilhører naturlig åpne områder under skoggrensa, tre er naturtyper i skog, mens en er knyttet til våtmark.

Forbedringstiltakene som foreslås er beregnet å koste 13,6 millioner kroner i året.

(©NTB)

Flere nyheter: