Menu
Ordfører Arne Christian Mohn gravemaskin markerte oppstarten av byggearbeidene på Flotmyr. FOTO: Haugesund kommune

Statlig nominasjon til Haugesund

Haugesund by er blitt nominert til «Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

Av Egil M Solberg | 08.03.2022 08:21:18

Kommune: Attraktiv by-prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk.

Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Nyskapende tiltak

I år er Haugesund by nominert til prisen.

– Haugesund kommune har i mange år jobbet for å prioritere nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår, sier Kent G. Dagsland Håkull leder av planavdelingen i kommunens Enhet for byutvikling.

Nå jobbes det for at tidligere prioriteringer som førte til byspredning reverseres, til fordel for en byutvikling som gir allsidighet og styrke gjennom økt nærhet, trygghet og livskvalitet.

Alle tilgjengelige virkemidler

I begrunnelsen for nominasjonen trekkes det frem at kommunen satser på alle
tilgjengelige virkemidler; overordnet planlegging, økonomiske investeringer,
innhenting av kunnskap, medvirkningsprosesser, politisk forankring og løpende
dialog, faglig bredde i administrasjonen, og prioritering av både små og store
utviklingsprosjekter som alle bidrar til den overordnede målsettingen.

Tverrfaglig samarbeidskultur

Det jobbes aktivt med å bygge gode samarbeidsrelasjoner og skape en tverrfaglig
samarbeidskultur for å øke effektiviteten og bruke alle muligheter til å oppnå en overordnet visjon. Egne sentrumsmidler, offentlige byggeprosjekter og drift- og vedlikeholdsprosjekter bidrar til tverrfaglig samarbeid og offentlig samordning av hva som ønskes prioritert.

Flotmyr viser vei

Langsiktig arbeid gir resultater. Håkull mener at områdeplan for Flotmyr som vant Norsk planpris fra BOBY i 2020 er et eksempel på dette. Ny kollektivterminal og igangsatt grunnarbeid gir grunn til optimisme for at tilfeldig utbygging ikke spiser strategisk utvikling til frokost. Satsningen på Europan 16 Risøy vil forhåpentlig gi tilsvarende effekt.

Flere nyheter: