Menu
Troll A-feltet utenfor Bergen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Statens oljeverdier falt med 50 milliarder på to år

Statens eierskap i olje- og gassindustrien er verdsatt til 1.044 milliarder kroner. Det er nesten 50 milliarder kroner mindre enn for to år siden.

Av NTB | 30.06.2020 15:02:59

Økonomi og næringsliv: Til tross for det enorme tallet på over tusen milliarder er det en reduksjon på 49 milliarder kroner siden 2018. Det viser en viser en verdivurdering som Rystad Energy har gjort. De har vurdert Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) per 1. januar 2020.

Verdivurderingen er utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Etter flere år med svake oljepriser steg prisen i 2018 og holdt seg relativt stabil i 2019.

Uro på tilbudssiden og tiltak for å håndtere koronapandemien har imidlertid ført til en sterk ubalanse i oljemarkedene og et kraftig oljeprisfall, i tillegg til svake gasspriser.

– Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje -og gassindustrien er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE-porteføljen i mange år fremover, sier Bru.

– Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten og utbyttene fra Equinor utgjør de årlige inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond, sier statsråd Tina Bru (H) i en pressemelding.

Denne endringen i markedsforholdene forklarer mesteparten av verdireduksjonen fra 2018 til 2020. Olje- og energidepartementet skriver at svekket forventning til den norske kronen og økt forventning til fremtidig produksjon demper noe av den negative effekten.

(©NTB)

Flere nyheter: