Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan le hele veien til banken. Foto: Lise Åserud / NTB

Staten tjener godt på rådyrt drivstoff

Mange land i Europa har allerede redusert avgiftene eller utbetalt kontantstøtte til bilistene. I Norge går halvparten av prisen ved pumpene direkte til Staten, som følger situasjonen nøye.

Av Egil M Solberg | 06.11.2022 06:49:00

Drivstoffpriser: Senterpartiet var før valget i fjor tydelig på at de ikke kunne sitte i en regjering med drivstoffpriser over 20 kroner per liter. Nå er vi priser på om mot 27 kroner for en liter diesel i distriktene.

Når dieselbiler generelt bruker mindre drivstoff enn biler med bensinmotor, har dette vært et hyggelig regnestykke for mange.

Men i år har dette blitt snudd på hodet. Mange steder er diesel 2-3 kroner dyrere per liter enn bensin. NAF mener at det treffer distriktene hardest.

– Det er lett å glemme, men mer enn fire av ti personbiler på norske veier er fortsatt dieselbiler. Det er særlig i distriktene at dieselbil-andelen er høy. Den høye dieselprisen er i praksis en dobbel distriktsavgift, fordi distriktene har en høy andel dieselbiler og få alternativer til bil, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF,

Svenskene har kutter drivstoffprisen. I tillegg har de gitt alle bileiere 1.000 kroner i kompensasjon.

Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sverige, Danmark, Italia, Nederland og Østerrike har alle enten regulert drivstoffprisen, gitt bilistene en direkte støtte eller redusert avgiftene på drivstoff.

– Neste års statsbudsjett ligger til forhandling i Stortinget, og ingenting er avgjort. I dag går nesten halvparten av pumpeprisen til staten i form av avgifter og moms til staten. Norske myndigheter burde kompensere de høye prisene med kutt i avgifter, eller en kontantstøtte til alle bileiere, slik Sverige har gjort, sier Braadland.

Statsbudsjettet for neste år inneholder imidlertid ingen reduksjoner i kostander på drivstoff for vanlige folk. Høye priser blir også brukt i klimapolitikken som instrument for å redusere forbruket her i landet.

Med ambisjoner om kutt i utslipp på opp til 70 prosent frem mot 2030, virker det usannsynlig at vi i Norge skal få tiltak for å redusere kostnader på diesel og bensin.

Flere nyheter: