Menu
Med sitt tilbud viderefører staten den gjeldende rammen. Det påpekes at prisen på reinkjøtt har økt de siste årene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner

Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner i årets forhandlinger. Det er nærmere 100 millioner kroner mindre enn reineiernes krav.

Av NTB | 05.02.2020 16:46:03

Økonomi og næringsliv: Tilbudet ble overlevert onsdag, og forhandlingene om reindriftsavtalen for 2020/2021 starter 12. februar.

Norske Reindriftsamers Landsforbund la fram sitt krav til forhandlingene i forrige måned og ba om en ramme på 236 millioner kroner. Dermed står partene i utgangspunktet et stykke fra hverandre.

Med sitt tilbud viderefører staten den gjeldende rammen. Det påpekes at prisen på reinsdyrkjøtt har økt de siste årene.

– Reindriftsutøverne har hatt en gledelig økonomisk utvikling. Produsentprisen har de siste fem årene økt med hele 48 prosent. For å legge til rette for fortsatt positiv utvikling opprettholdes rammevilkårene til de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet i statens tilbud, skriver regjeringen.

Reineierne mener på sin side at de bør få et miljø- og klimatilskudd på 43 millioner kroner.

– Utmarksbeiting blir premiert som et viktig klimatiltak for både sau og geit. Vi mener det også bør gjelde reindrift, sa Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund til NTB i januar.

(©NTB)

Flere nyheter: