Menu
Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Staten inngår avtale med Rogaland fylkeskommune

Rogaland blir ett av to pilotfylke som skal bli med i utviklingen av et nytt verkemiddelet i regionalpolitikken.

Av Egil M Solberg | 19.08.2022 16:13:39

Politikk: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil invitere Rogaland fylkeskommune til dialog om mål og innretning på en regionvekstavtale mellom staten og fylkeskommunen.

– Utvikling av en regionvekstavtale i Rogaland vil være nyskapende arbeid og legge grunnlag for en framtidsrettet redskap i regionalpolitikken som alle fylkeskommuner etter hvert vil kunne dra nytte av, sier Gjelsvik.

Målet er å inngå en avtale mellom staten og fylkeskommunen om samordning av offentlige prioriteringer og tiltak i fylket omkring felles mål.

– Dette er veldig gledelege nyheter for Rogaland. Nå ser jeg frem til å bidra til den spesifikke utformingen av regionvekstavtalen. Dette vil kunne løse de utfordringene som ligger i regionen når det kommer til bosetting, næringsliv og transport, sier fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland fylkeskommune.

– Det er viktig at planen bygger på målene i de eksisterende planene vi har vedtatt, slik at vi sikrer lokal forankring og demokratisk deltaking. Jeg synes også det er positivt at planene har en helhetlig tilnærming utover ren næringsutvikling. Det er viktig for å nå de nasjonale målene som er krevende å oppnå for enkeltkommuner, sier Chesak.

Vil samordne tiltak

Rogaland vil møte mange utfordringer i tida som kommer. Fylket skal gjennom en grønn omstilling, næringslivet og det offentlige må utvikle seg videre og finne nye løsninger for en aldrende befolkning. Samtidig må regionen tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse.

– Gjennom en regionvekstavtale ønsker vi å samordne offentlige tiltak og verkemiddel, slik at de treffer de regionale utfordringene og mulighetene best mulig, sier Gjelsvik.

Staten og fylkeskommunen skal være hovedparter i regionvekstavtalene. Hvilken rolle kommunene skal ha, må avklares som en del av arbeidet i det enkelte fylke.

Utprøving av regionvekstavtaler som verkemiddel i regionalpolitikken, vil nå bli startet opp i to fylke. Hvem det andre fylket er, vil bli offentliggjort seere. På sikt er målet at staten skal invitere til avtaler med alle fylkeskommunene.

Dette opplyser Regjeringen i dag.

Flere nyheter: