reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger fikk ikke medhold i Oslo tingrett i sitt krav på 16 millioner kroner i erstatning fra staten. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Staten frikjent i Enger-søksmål

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger fikk ikke medhold i Oslo tingrett i sitt krav på 16 millioner kroner i erstatning fra staten.

Av NTB | 04.05.2020 14:47:56

Økonomi og næringsliv: «Hovedbelastningen for Enger og hans nærmeste må henføres til pressens omtale og allmennhetens reaksjon på denne. Etter en samlet vurdering har tingretten kommet til at også Engers krav på oppreisning bør falle bort i sin helhet», heter det i dommen som falt søndag.

Engers advokat Jan Erik Teigum sier til NTB at de er skuffet, men vil først ta stilling til en eventuell anke når de har gått igjennom den 32 sider lange dommen.

I desember 2016 ble tre av fire tidligere Yara-direktører – blant dem Enger – frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden da har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.

I sin drøfting av saken anfører retten fire punkter som støtter Engers krav, og seks punkter som taler for det motsatte.

Den viser blant annet til at Yara hadde cirka 10.000 ansatte og egen organisasjon i 50 ulike land under Enger.

Tingretten peker på at konsernsjefs ansvarsrisiko vil kunne reduseres gjennom systemer og rutiner.

«Overholdelsen av disse både kan og bør søkes sikret gjennom både systematisk kontroll og ved særskilt indikasjon», skriver tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum.

Enger ble pågrepet og satt fengslet 18. og 19. mai 2012, og ble godskrevet tre dagers varetektsfradrag. I dommen heter det at vilkårene for oppreisning er oppfylt isolert sett, og at standard erstatningsbeløp for frihetsberøvelsen utgjør 3.000 kroner.

«Virksomhetens omfang og kompleksitet innebærer at konsernsjef ikke realistisk kan påregne å oppfylle alle sine stillingsmessige forpliktelser personlig. Gjennom sitt stillingsmessige ansvar påtar derfor konsernsjefer som Enger seg i noen grad også en ansvarsrisiko, som man selv ikke rår fullt og helt over, men hvor man er avhengig av andre for overholdelse», heter det.

Flere nyheter: