reklame for Sheiken Bowling
Menu
Lagmannsretten har gitt staten medhold i sin anke i ulvesaken. Dermed kan ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås starte. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Staten fikk medhold i lagmannsretten – ulvejakten kan starte

Lagmannsretten har gitt staten medhold i sin anke i ulvesaken. Dermed kan ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås starte.

Av NTB | 11.02.2022 15:50:27

Natur og miljø: Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

De mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene, var ugyldig. 30. januar fikk de medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Fredag ble det kjent at staten har fått medhold.

De tre dyrevernsorganisasjonene tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig – og begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakten fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.

Saken bunner i Klima- og miljødepartementets vedtak før jul om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket.

Flere nyheter: