powergym
Menu

Staten bør dekke disse el-bil kostnadene

Flere fergeselskap mener elbilene bør betale for transporten og har krevd kompensasjon for bortfallet av inntekter. Norsk Elbilforening at staten inntil videre bør dekke disse kostnadene.

Av admin | 15.09.2014 10:59:24

Elbiler har en rekke fordeler fremfor bensin- og dieseldrevne biler. De slipper å betale bompenger, lader og parkere gratis, får kjøre i kollektivfelt og kan reise gratis med norske ferger, skriver nrk.

Denne goden bør elbilen forsette å ha for å sørge for en videre vekst av elbiler på norske veier. Til nå utgjør elbil parken 1,5 prosent av bilene på veien.

Spesielt for strekninger med mange pendler hvor ferjeselskaper taper mye bør sentrale myndigheter ta regning for elbiler på ferger og fylkesveier, mener Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforenin.